Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt z HR

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy lub odbyciem praktyk w naszej firmie, napisz do nas! Prosimy Cię o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na nasz adres .

Oferty winne zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-222 Opole ul. Oleska 64, zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).”

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zapraszamy do współpracy!

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
45-222 Opole
e-mail:

Wersja XML