Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

 • Informacja o wyznaczeniu i danych kontaktowych inspektora ochrony danych

  Brak opisu obrazka
  Na podstawie art. 37 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu  Sp. z o.o., wyznaczyła inspektora ochrony danych – Lesława Watrasa. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
  Data publikacji:
 • Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna

  Brak opisu obrazka
  Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000042312, NIP 7540334702.
  Data publikacji:
 • Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem ewidencji wejść i wyjść

  Brak opisu obrazka
  Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000042312.
  Data publikacji: 02-06-2020 10:48
 • Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

  Brak opisu obrazka
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy [...] Pobierz: PDFWniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu.pdf
  Data publikacji:
 • Klauzula informacyjna i zasady przetwarzania danych osobowych dla kandydatów w procesach rekrutacyjnych

  Brak opisu obrazka
  Przez kandydata/kę rozumie się osobę zainteresowaną udziałem w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. lub osobę przekazującą swoje dane osobowe Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych.
  Data publikacji:
 • Klauzula informacyjna Zamawiającego

  Brak opisu obrazka
  Klauzula informacyjna Zamawiającego zgodnie z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
  Data publikacji:
 • Procedura dotyczącą realizacji praw osób fizycznych

  Brak opisu obrazka
  Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (dalej Administrator) zapewnia realizację praw osób fizycznych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), tj.:
  Data publikacji:
Wersja XML