Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja wraz z rozbudową sieci wodociągowej

Pragniemy poinformować, że w ramach zadania siódmego pn.: ’’Modernizacja wraz z rozbudową sieci wodociągowej” (Kontrakty 22-27) Projektu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej” ruszyły prace w ulicy Oleskiej.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML