Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagroda Miasta Opola w dziedzinie kultury dla WiK Opole

Brak opisu obrazka

11 października 2018 r. odbyła się gala wręczenia przez Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego Nagród Miasta Opola w dziedzinie kultury za rok 2018. Prezes Zarządu Spółki WiK Opole Ireneusz Jaki odebrał Nagrodę w dziedzinie Mecenat nad rozwojem kultury i ochroną jej dóbr. Kategoria ta pojawiła się po raz pierwszy w historii tego wydarzenia.
W tym roku kapituła przyznała aż sześć nagród, w tym jedną szczególną, za całokształt dokonań artystycznych i twórczych. Nominowano także rekordową ilość twórców, bo ponad 40 zgłoszonych przez opolskie instytucje kultury, przez stowarzyszenia działające w obszarze kultury, przez opolskich radnych, a także przez uczelnie wyższe.

Od kilku już lat Spółka wspiera Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki natomiast w kwietniu br. podpisana została Deklaracja Współpracy pomiędzy Teatrem i Spółką na mocy, której Spółka została Mecenasem Teatru za co została nagrodzona przez jury. 

Jako przedsiębiorstwo Spółka WiK Opole powołana jest do realizacji swojej misji w sferze gospodarczej, jednak w przeciwieństwie do innych podmiotów, których celem jest generowanie zysku dla właścicieli i akcjonariuszy, misją WiK jest służba lokalnej społeczności. Wdrożona w WiK od 2015 r. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), jest jej dobrowolnym zobowiązaniem i wynika z dojrzałości w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej.

WiK corocznie wspiera lokalne instytucje realizujące zadania w dziedzinie:

O tym wydarzeniu opowiadał na antenie Radia Doxa Prezes Zarządu Społki WiK Opole p. Ireneusz Jaki. 

http://doxa.fm/audycja/17-10-nagroda-w-dziedzinie-mecenat-nad-rozwojem-kultury-i-ochrona-jej-dobr-dla-spolki-wik-opole/

 

 

Wersja XML