Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup samochodu dwuzakresowego

Pragniemy poinformować, że w ramach Zadania nr 8, Kontrakt nr 28 Projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej" został zakupiony samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci (wodno) kanalizacyjnej z recyklingiem, dwuzakresowy. Jego zakup pozwoli utrzymać w należytej sprawności oraz drożności sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML