Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji 2018

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zdobyła czwarte miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w roku 2018, tym samym utrzymując tę samą pozycję z roku 2017. Ranking ma na celu pokazanie czołówki branży wod-kan, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim przedstawienie czytelnikom Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej, opinii publicznej oraz Internautom podstawowych informacji związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną w naszym kraju. Jak co roku, analizie zostały poddane zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe. Pod uwagę brane są również tzw. dane "miękkie", czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości czy też wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML