• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Baner informacyjno - promocyjny

Informujemy, że w ramach działań informacyjnych i promocyjnych Projektu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków
w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej” na ogrodzeniu oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej zamieszczono baner reklamujący przedmiotowy Projekt. Zawiera on informacje o korzyściach jakie odniosą mieszkańcy Opola w wyniku realizacji zadań prowadzonych przez Spółkę w ramach Projektu. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3305202
w tym miesiącu: 45818
dzisiaj: 196