Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizja lokalna w ramach Projektu

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Wykonawców oraz chce zapewnić im dostęp do maksymalnie dużej ilości informacji. Wierzymy, że przyczyni się to do rzetelnego przygotowania ofert na przetarg „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu (cz. A + cz. B)”. W związku z tym umożliwiliśmy zainteresowanym Wykonawcom uczestnictwo w wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Wersja XML