Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Spółce WiK

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. to największe w województwie opolskim przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące około 20.000 odbiorców. Do podstawowych zadań Spółki należą dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków. Przeszło stuletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług pozwoliły na osiągnięcie przez Spółkę wysokiej pozycji lidera branży wod-kan na arenie ogólnopolskiej (3. Miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych za rok 2020).  

Realizujemy wielomilionowe inwestycje, wdrażamy najnowocześniejsze technologie, chronimy środowisko, a dla mieszkańców miasta i gmin ościennych prowadzimy skuteczną strategię biznesu społecznie odpowiedzialnego CSR.  

Ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych w Opolu należą do najniższych w województwie oraz w kraju. 

 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Oleska 64, 45-222 Opole
KRS: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000042312
Regon: 530553792
NIP: 754-033-47-02
Kapitał zakładowy: 303 605 000,00 zł


OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.) Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. oświadcza, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 w/w ustawy.


Wersja XML