Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana użytkownika budynku

Kroki związane z zawarciem umowy w przypadku zmiany użytkownika budynku (przez użytkownika rozumie się właściciela budynku lub osobę posiadającą do niego tytuł prawny).

 1. Dotychczasowy Odbiorca składa PDFwniosek o rozwiązanie umowy.pdf, w którym wskazuje swojego następcę - chyba, że woda ma zostać odcięta, a wodomierze mają zostać zdemontowane.
 2. Nowy klient składa PDFwniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz w przypadku najmu zgoda właściciela nieruchomości na zawarcie umowy
 2. w przypadku wspólnot mieszkaniowych:
  • akt założycielski wspólnoty
  • lista członków
  • umowa o zarządzanie

 

Wersja XML