Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrektor ds. Eksploatacji Sieci w radiu Doxa

Pan Jan Steiner, Dyrektor ds. Eksploatacji Sieci, rozmawiał z dziennikarką radia Doxa na temat aktualnie realizowanego w Spółce Projektu "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej". W rozmowie zostały poruszone ważne kwestie związane z procesem uzdatniania wody i unowocześnieniem systemu tak, by umożliwić mieszkańcom otrzymywanie wody najwyższej jakości.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

http://doxa.fm/audycja/jan-steiner/

Wersja XML