Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

Czynności związane z zawarciem umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków przedstawiają się następująco:

  1. Złóż wniosek o zawarcie umowy w Biurze Obsługi Klienta dołączając:
  1. W Dziale Wodomierzy umów się na montaż wodomierza.
Wersja XML