Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział laboratorium w badaniach porównawczych

Miło jest nam poinformować, że nasz Dział Laboratorium po raz kolejny z wynikiem pozytywnym uczestniczył w ogólnokrajowych Międzylaboratoryjnych Badaniach Biegłości i Kompetencji Technicznych w zakresie pobierania próbek wody organizowanych przez GEA Centrum Techniki a realizowanych w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011. To kolejny dowód na wysoką jakość usług świadczonych przez Dział Laboratorium.

Brak opisu obrazka

Wersja XML