Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie Umowy z Wykonawcą na przebudowę sieci wodociągowej

Pragniemy poinformować, że w dniu 14.06.2018 r. w ramach Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”, została zawarta Umowa na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kośnego, Luboszyckiej, Drzymały, Akacjowej, Leszczynowej, Wrzosowej oraz Oleskiej. Sygnatariuszami Umowy jest Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. oraz Przedstawiciel Ekobud Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyła Kierownik Projektu - Pani Małgorzata Chanas.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML