Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LXI/690/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:

Jednolity tekst Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 9 maja 2018 r.

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3459686
w tym miesiącu: 18968
dzisiaj: 934

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1