• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu serwisu
BIP

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Informujemy, że Decyzją nr GL.RET.070.7.33.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 kwietnia 2018 r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie:

oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie:

na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 30 maja 2018 r.

Informujemy, że Decyzją nr GL.RET.070.7.56.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 23 maja 2018 r.

Porównanie łącznych cen netto wody w Opolu do innych miast w Polsce:

ceny2019_woda-scieki_woj-opolskie.jpeg

ceny2019_woda_miasta_pow100tys.jpeg

ceny2019_scieki_miasta-pow100tys.jpeg


Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:


Archiwum taryf:

 


Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3229667
w tym miesiącu: 32078
dzisiaj: 1005