Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta

Oprócz działalności podstawowej obejmującej zaopatrywanie mieszkańców Opola i okolic w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, (Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków), Spółka świadczy również usługi dodatkowe, których listę i cennik można znaleźć poniżej.

Cennik usług dodatkowych: PDFCennik usług dodatkowych WiK 2022

Remont, regulacja i legalizacja wodomierzy, usługi instalacyjne i metrologiczne:

Oczyszczanie ścieków dostarczanych do stacji zlewnych, w tym ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków

Badania laboratoryjne:

Pobieranie i badanie prób ścieków

Usługi wodociągowo – kanalizacyjne:

Usługi montażowo-budowlane i instalacyjne

Wynajem sprzętu:

Uzgodnienia dokumentacji:

Wersja XML