Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2018 roku w Opolu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Opola, zwołana dla upamiętnienia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia miejskie: Panu Antoniemu Piechniczkowi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Opola”, Panu Januszowi Stasiakowi tytuł „Zasłużonego Obywatela Miasta Opola oraz Panu Stanisławowi Gawłowi Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Miasta Opola”.

Podczas uroczystej sesji, Mirosław Żarczyński, Prezes Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP, złożył serdeczne podziękowania Marcinowi Ociepa - Przewodniczącemu Rady Miasta Opola, Arkadiuszowi Wiśniewskiemu - Prezydentowi Miasta Opola oraz Ireneuszowi Jaki - Prezesowi Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. za wsparcie i współpracę.

Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą polską organizacją kombatancką, skupiającą weteranów walk. Należą do niej osoby, które podczas działań wojennych i służby wojskowej poniosły rany i kontuzje.

 

 

Wersja XML