Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WiK Opole Mecenasem Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

Brak opisu obrazka

12 kwietnia 2018 r. w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora Prezes Zarządu WiK Opole Ireneusz Jaki oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny OTLiA Krystian Kobyłka, przy udziale Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, podpisali deklarację współpracy.

Brak opisu obrazka

Mając na uwadze wspólną misję kształtowania wszechstronnego rozwoju społecznego, emocjonalnego i duchowego najmłodszych pokoleń oraz obustronne korzyści wynikające ze wzajemnych relacji, wyrażamy chęć nawiązania stałej, długoterminowej i wielopłaszczyznowej współpracy.

Realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, pragniemy wesprzeć działania edukacyjne i artystyczne Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki i tym samym objąć Teatr Mecenatem. Podejmowane wspólne zadania mają służyć lokalnej społeczności.

W ramach współpracy:

 

 

Media o nas:

 

Wersja XML