• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup sprzętu do laboratorium Spółki

Informujemy, że wyposażenie laboratorium Spółki zostało poszerzone o kolejne, nowoczesne urządzenia. W ramach Zadania nr 4, Kontrakt nr 13 Projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej" do laboratorium zakupione zostały:  mineralizator mikrofalowy, wytrząsarka, wirówka laboratoryjna oraz młynek kulowy.

 

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3305196
w tym miesiącu: 45812
dzisiaj: 190