Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badania jakości dostarczanej wody

Woda, inaczej tlenek wodoru, to związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

Woda jako substancja życiodajna jest bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii. Jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na Ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej, jak i przemysłowej.

Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8 proc. jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze (chmury, para wodna). Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych. Wodę o małej zawartości składników mineralnych nazywamy wodą miękką, natomiast zawierającą znaczne ilości soli wapnia i magnezu - wodą twardą.

Właściwości wody:

 

Badania jakości dostarczanej wody - październik 2021 r.

Instrukcja pobierania próbek przez Klienta Laboratorium:

Formularz zlecenia zewnętrznego dla Klienta laboratorium:

Metodyki badawcze stosowane w Laboratorium Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:

Polityka jakości laboratorium:

Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia:

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego o nr AB 1589:

Wersja XML