Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strefa klienta

 • Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

  Informujemy, że decyzją nr GL.RZT.070.2.8.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola.
  Data publikacji:
 • Przewodnik klienta

  W tym dziale znajdują się informacje na temat: jak dbać o instalację wod-kan w przypadku niskich temperatur jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej w gminach kroków związanych z zawarciem umowy w przypadku zmiany użytkownika budynku zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków jak zgłosić awarię
  Data publikacji:
 • Biuro Obsługi Klienta

  Biuro Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Oleskiej 64 w Opolu (wejście od ulicy Rataja). Biuro czynne w dni powszednie w godzinach: 7.00 - 15.00. Telefony: 77 443 55 01, 77 443 55 02 E-mail: bok@wikopole.com.pl
  Data publikacji:
 • Oferta

  Oprócz działalności podstawowej obejmującej zaopatrywanie mieszkańców Opola i okolic w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Spółka świadczy również usługi dodatkowe.
  Data publikacji:
 • Wnioski do pobrania

  Aktualne formularze i wnioski do pobrania.
  Data publikacji:
 • Wodomierze

  W Opolu legalizacji wodomierzy dokonuje Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Punkt legalizacji wodomierzy mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Oleskiej 64 w Opolu. Został on utworzony decyzją Głównego Urzędu Miar w Warszawie i świadczy usługi w zakresie naprawy, regulacji, legalizacji i ekspertyz wodomierzy o średnicach od Φ 15 mm do Φ 150 mm.
  Data publikacji:
 • Badania jakości dostarczanej wody

  Brak opisu obrazka
  Woda, inaczej tlenek wodoru, to związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.
  Data publikacji:
 • Formularz odczytu wodomierza

  Data publikacji:
 • Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  Data publikacji:
 • Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna

  Brak opisu obrazka
  Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000042312, NIP 7540334702.
  Data publikacji:
Wersja XML