• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cykl audycji w radiu Doxa

Zapraszamy Państwa do przesłuchania cyklu audycji dotyczących Projektu "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej", które ukazały się w radio Doxa. 

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych Pan Mateusz Filipowski:

MP3cz. 1 21.12.2017.mp3

MP3cz. 2 28.12.2017.mp3

Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju Pan Lucjusz Standera:

MP3cz. 1 4.01.2018.mp3

MP3cz. 2 11.01.2018.mp3

MP3cz. 3 18.01.2018.mp3

MP3Audycja, 29.11.2018.mp3

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pani Małgorzata Chanas:

MP3cz. 1 25.01.2018.mp3

MP3cz. 2 01.02.2018.mp3

MP3Audycja 10.05.2018.mp3

MP3Audycja 17.05.2018.mp3

MP3Audycja 24.05.2018.mp3

Kierownik Działu Produkcji Wody Pan Jan Szczepankiewicz:

MP3Audycja 05.07.2018.mp3

MP3Audycja, 19.07.2018.mp3

MP3Audycja, 02.08.2018.mp3

Zastępca Kierownika Działu Sieci Kanalizacyjnej Pan Piotr Śliwka:

MP3Audycja, 20.12.2018.mp3

MP3Audycja, 27.12.2018.mp3

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3305208
w tym miesiącu: 45824
dzisiaj: 202