Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chromatograf gazowy

Brak opisu obrazka

Z przyjemnością informujemy, że do Działu Laboratorium został zakupiony nowoczesny chromatograf gazowy. Zakup chromatografu umożliwi analizę zawartości olejów mineralnych, aby ocenić stopień zanieczyszczenia nimi wody opadowej i ścieków. Tym samym ograniczy dotychczasowe odpłatne podzlecanie tejże analizy do innych laboratoriów funkcjonujących jako nasi uprawnieni podwykonawcy. Jednocześnie zostanie skrócony czas oczekiwania na wyniki.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML