Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski do pobrania

Aktualne formularze i wnioski, do pobrania poniżej.

 

I - Wnioski dla Klientów:

 1. Wniosek o wydanie informacji o istniejącym uzbrojeniu wod.-kan.:
 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej: 
 3. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków w celu wykonania adaptacji strychu:
 4. Wniosek o wydanie protokołu odbioru technicznego - końcowego
 5. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (dotyczy również podliczników ogrodowych):
 6. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:
 7. Wniosek o zlecenie wykonania robót przyłączeniowych:
 8. Wniosek o zlecenie wykonania usługi:
 9. Wniosek o zlecenie dla działu wodomierzy:
 10. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej:
 11. Wzór - pełnomocnictwo: 
 12. Oświadczenie o odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych
 13. Wniosek o rozwiązanie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych
 14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej

 

II - Wzór umów:

 1. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 2. Wzór umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

 

 

III - Pliki dla Geodetów:

Instrukcja sporządzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej infrastruktury wod.-kan. będących własnością lub przekazywanych Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:

 1. Instrukcja QSA/08/TT:
 2. Załącznik nr 1 do QSA-08-TT:
 3. Załącznik nr 2 do QSA-08-TT:
 4. Załącznik nr 3 do QSA-08-TT:
 5. Pliki wsadowe:
 6. Słowniki danych:

Ponadto pragniemy zaznaczyć, iż warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz stosowne uzgodnienia, wydaje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole. Szczegóły na stronie: Warunki podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej - Platforma e-Usług Publicznych (um.opole.pl)

Wersja XML