• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski do pobrania

Aktualne formularze i wnioski, do pobrania poniżej.

 

I - Wnioski dla Klientów:

 1. Wniosek o wydanie informacji o istniejącym uzbrojeniu wod.-kan.:
 2. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków oraz warunków technicznych podłączenia:
 3. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków w celu wykonania adaptacji strychu:
 4. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:
 5. Wniosek o rozwiązanie umowy:
 6. Wniosek o zlecenie wykonania robót przyłączeniowych:
 7. Wniosek o zlecenie wykonania usługi:
 8. Wniosek o zlecenie dla działu wodomierzy:

 

II - Pliki dla Geodetów:

Instrukcja sporządzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej infrastruktury wod.-kan. będących własnością lub przekazywanych Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:

 1. Instrukcja QSA/08/TT:
 2. Załącznik nr 1 do QSA-08-TT:
 3. Załącznik nr 2 do QSA-08-TT:
 4. Załącznik nr 3 do QSA-08-TT:
 5. Pliki wsadowe:
 6. Słowniki danych:

Ponadto pragniemy zaznaczyć, iż warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz stosowne uzgodnienia, wydaje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole.

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3361503
w tym miesiącu: 41413
dzisiaj: 959

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1