• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaawansowanie Projektu

Zadanie 1 - Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu:

Kontrakt nr 1 - Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu (cz. A + cz. B) – w dniu 17.04.2019 roku w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. odbyła się konferencja prasowa, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy z Wykonawcą WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.

Zadanie 2 - Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (koszty kwalifikowane):

Kontrakt nr 2 - Przebudowa głowicy syfonu pod rzeką Odrą przy ul. Bończyka w Opolu – zakończony.

Kontrakt nr 3 - Przebudowa Istniejącej kanalizacji technologicznej z wydzieleniem kanalizacji deszczowej na terenie SUW Zawada – zakończony.

Kontrakt nr 4 - Wykonanie automatycznej pompowni ścieków zlokalizowanej w zbiorniku bezodpływowym SUW Grotowice i przerzut ścieków z SUW Grotowice do Kanalizacji miejskiej w rejonie ul. Adama wraz z przejściom pod torami PKP – planowany do realizacji do końca 2019 r.

Kontrakt nr 5 - Optymalizacja energetycznej pracy pompowni ścieków na terenie miasta Opola –zakończony. 

Zadanie 3 - Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (koszty niekwalifikowane):

Kontrakt nr 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej w Opolu wraz z kanałami bocznymi – planowany do realizacji, przewidywany termin zakończenia prac do końca 2019 r.

Kontrakt nr 7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bierkowickiej – planowany do realizacji, przewidywany termin zakończenia prac do końca 2019 r.

Zadanie 4 - Dostosowanie możliwości analitycznych laboratorium do potrzeb zmodernizowanej oczyszczalni ścieków:

Kontrakt nr 8 – Zakup wagosuszarki – zakończony.

Kontrakt nr 9 - Zakup chłodziarki laboratoryjnej 2-komorowej – zakończony.

Kontrakt nr 10 - Zakup suszarki laboratoryjnej – zakończony.

Kontrakt nr 11 - Zakup ławy grzewczej – zakończony.

Kontrakt nr 12 - Zakup mikroskopu optycznego z kontrastem fazowym i kamerą umożliwiającą podgląd obserwowanego preparatu – zakończony.

Kontrakt nr 13 - Zakup mineralizatora, wytrząsarki, wirówki laboratoryjnej oraz młynka kulowego - zakończony.

Kontrakt nr 14 - Zakup chromatografu gazowego – zakończony.

Zadanie 5 - Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Opola w wodę - SUW Zawada:

Kontrakt nr 15 - Przebudowa wentylacji pomieszczeń w budynku filtrów SUW Zawada – zakończony.

Kontrakt nr 16 - Przebudowa Chlorowni wraz z układem dezynfekcji wody na SUW Zawada – zakończony.

Kontrakt nr 17 - Odwiert studni zastępczej 15c SUW Zawada – zakończony.

Kontrakt nr 18 - Wykonanie obudowy studni zastępczej 15c SUW Zawada – zakończony.

Zadanie 6 - Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Opola w wodę - SUW Oleska:

Kontrakt nr 19 - Budowa pompowni sieciowej 2-go stopnia przy zbiorniku wody czystej nr 3 w aspekcie likwidacji SUW Oleska na terenie Spółki WiK przy ul. Oleskiej w Opolu – zakończony.

Zadanie 7 - Modernizacja wraz z rozbudową sieci wodociągowej:

Kontrakt nr 20 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Pisankowej w Opolu- - zakończony.

Kontrakt nr 21 - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Małopolskiej, Śląskiej, Kujawskiej, Mazurskiej, Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Gdańskiej i Ozimskiej bis w Opolu – zakończony.

Kontrakt nr 22 - Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kośnego w Opolu na odcinku od ul. Katowickiej do PI. Kopernika - przetarg rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana, umowny termin zakończenia prac do 31.12.2019 r.

Kontrakt nr 23 - Przebudowa sieci wodociągowej ul. Luboszycka w Opolu - od ul. Os. Chabry do ul. Kępskiej – przetarg rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana, umowny termin zakończenia prac do 31.12.2019 r. - częściowo zrealizowany w okresie czerwiec - lipiec 2017 r. (odcinek o długości 170 m). Kontrakt w trakcie realizacji.

Kontrakt nr 24 - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Drzymały w Opolu na odcinku od ul. Jakuba Kanii do ul. Plebiscytowej - przetarg rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana, umowny termin zakończenia prac do 31.12.2019 r. Kontrakt w trakcie realizacji.

Kontrakt nr 25 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Akacjowej i Leszczynowej w Opolu - przetarg rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana, umowny termin zakończenia prac do 31.12.2019 r.

Kontrakt nr 26 - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wrzosowa w Opolu na odcinku od ul. Tysiąclecia do załamania ul. Wrzosowej - przetarg rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana, umowny termin zakończenia prac do 31.12.2019 r.

Kontrakt nr 27 - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Oleskiej w Opolu na odcinku od SUW Oleska do skrzyżowania z ul. Wiejską - przetarg rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana, umowny termin zakończenia prac do 31.12.2019 r. Kontrakt w trakcie realizacji.

Zadanie 8 - Utrzymanie sprawności funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej:

Kontrakt nr 28 - Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci (wodno)kanalizacyjnej z recyklingiem, dwuzakresowy – zakończony.

Kontrakt nr 29 - Zakup Mobilnego wozu diagnostycznego sieci wodociągowej – zakończony.

Kontrakt nr 30 - Zakup zestawu do bezwykopowej renowacji kanałów - zakończony.

Kontrakt nr 31 - Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji - zakończony.

Zadanie 9 - Promocja:

Kontrakt nr 32 - Działania promocyjne – w trakcie realizacji.

Zadanie 10 - Nadzór nad robotami:

Kontrakt nr 33 - Nadzór nad robotami budowlanymi – w trakcie realizacji.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3305245
w tym miesiącu: 45861
dzisiaj: 239